Algemene voorwaarden

Op al onze diensten en produkten zijn de algemene voorwaarden van de KNMvD van toepassing.

Algemene_voorwaarden.pdf