I & R wetgeving

De Europese Unie stelt paspoorten bij paarden, pony’s en ezels verplicht. In Nederland wordt het paspoort gebruikt in combinatie met een chip. De overheid, dierenartsen, paardenstamboeken, sportorganisaties, en alle organisaties die met paarden te maken hebben, werken mee aan de uitvoering. De paardenwereld heeft er veel belang bij en heeft meegewerkt aan een praktische invulling van de verordening.

Het Nationaal Paardenpaspoort
In Nederland is in 2004 een nationaal Identificatie- & Registratiesysteem ingevoerd en voor alle paarden en pony’s die langer dan zes maanden in Nederland verblijven, de chipverplichting. Voor paarden die niet geregistreerd zijn bij één van de erkende stamboeken kan de KNHS een paspoort afgegeven.
De registratie vindt plaats bij de KNHS of bij één van de erkende stamboeken. Voor veulens geldt dat zij binnen zes maanden na geboorte van een chip en een paspoort moeten zijn voorzien. De eigenaar of paardenhouder is hiervoor verantwoordelijk. Wanneer een dier vervoerd wordt, moet het dier altijd vergezeld gaan van het bij het dier behorende paspoort.

Bij het aanvragen van een paspoort wordt de eigenaar in het paspoort vermeld. Het paspoort geldt echter niet als juridisch eigendomsbewijs. Het paspoort hoort altijd bij het paard of de pony te blijven en kan op ieder moment opgevraagd worden. Bij verkoop blijft het paspoort bij het dier. De nieuwe eigenaar stuurt het paspoort van het dier op naar de instantie die het paspoort heeft uitgegeven (doorgaans links vermeld op de eerste pagina van het paspoort) om de eigenaargegevens te laten aanpassen.

Waarom een paspoort?
In de verordening Identificatie en Registratie zijn de verplichtingen voor onder meer eigenaren van paardachtigen vastgelegd. In het paspoort van een paard of pony moeten tenminste de volgende gegevens worden vastgelegd: het levensnummer (ook UELN-nummer genoemd), het transpondernummer (chipnummer), de naam, de geboortedatum, de kentekenen, het geslacht, de registratiedatum en de gegevens van de eigenaar.

De wijze waarop een paspoort moet worden uitgegeven en de eisen waaraan een paspoort moet voldoen zijn vastgelegd in de Verordening Identificatie & Registratie van het Productschap voor Vee en Vlees (onderaan deze pagina kan de verordening geraadpleegd worden).

Waarom chippen?
Het Nationaal Paardenpaspoort is gebaseerd op regelgeving van: Productschap voor Vee en Vlees (ook op www.pve.nl) en geldt voor alle eigenaren van paardachtigen. Paarden, pony’s en ezels zijn herkenbaar aan het paspoort en een chip, omdat beide bij elkaar horen. Het is niet toegestaan om meer dan één paspoort bij een dier te hebben.

  • Door de combinatie van chip en paspoort is:
  • elk dier is altijd herkenbaar. In het paspoort komt het chipnummer van een dier te staan. Met een transponderlezer kan eenvoudig het unieke identificatienummer (van de chip) worden aflezen en geverifieerd met de gegevens in het paspoort;
  • paspoort en chip vergemakkelijken de opsporing van het dier bij vermissing of diefstal;
  • een goede registratie is effectief bij het bestrijden van besmettelijke ziekten. Het paspoort is ook bedoeld om medicijngebruik vast te leggen. Dit voorkomt dat ongewenste stoffen in de voedselketen terecht komen;
  •  stamboeken, wedstrijdorganisaties, handel en exporteurs maken gebruik van de identificatie;
  • nodig om de eindbestemming (al dan niet slachten) aan te geven;
  • vaccinaties te registreren;
  • nodig om het dier te laten slachten;

De overheid controleert of het verplichte paspoort goed wordt gebruikt.

Chipnummer zoeken?
Op de website van het Productschap voor Vee en Vlees kunt u een transpondernummer invoeren en kijken bij welke organisatie (mits het een Nederlandse erkende organisatie betreft) is geregistreerd. Ook verschijnt hierbij het zogeheten levensnummer van een paard wat vergeleken kan worden met het Burger Service Nummer (voorheen Sofi-nummer) van de mens. Kijk om op chipnummer te zoeken op [http://www.nl-paardenpaspoort.nl] of [http://www.chipnummer.nl/].

Vragen
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de KNHS, afdeling I&R op 0577- 408 230