Inlegvel medische behandeling in paardenpaspoort

Wettelijke verplichting
Per 1 juli 2009 is de nieuwe Europese Verordening voor Identificatie & Registratie van kracht geworden. Met ingang van deze datum is de houder van het paard er verantwoordelijk voor dat aan de Europese I&R-wetgeving wordt voldaan. Vanaf dit moment geldt ook de wettelijke verplichting dat alle paardenpaspoorten voorzien zijn van pagina’s voor ‘Medische behandeling’. De Europese wetgeving bepaalt, dat per 1 januari 2010 alle paspoorten hieraan moeten te voldoen; anders is men in overtreding. Dit geldt in alle Europese landen, zowel voor nieuwe als voor oude paspoorten van vóór 2004. Op de pagina’s ‘Medische behandeling’ moet worden aangegeven of het desbetreffende paard wel of niet bestemd is om te worden geslacht voor menselijke consumptie. Is hier niets ingevuld, dan is het paard automatisch bestemd voor de slacht voor menselijke consumptie. De dierenarts moet bij het behandelen van zo’n voor de slacht bestemd paard met bepaalde medicijnen, deze in het paspoort vermelden. Het betreft de zogenaamde essentiële diergeneesmiddelen voor paarden. De dierenarts weet om welke stoffen het gaat. Uiteraard beslist de paardenhouder uiteindelijk of het paard daadwerkelijk voor de slacht wordt aangeboden.

Toezicht en handhaving
Een paspoort zonder pagina’s ‘Medische behandeling’ (Hoofdstuk 9 of inlegvel) is een onvolledig en daarmee in beginsel een ongeldig paspoort. Een houder van een paard zonder een geldig paspoort is strafbaar en kan dus strafrechtelijk vervolgd worden. In eerste instantie werd door KNHS-officials op dit punt toegezien. Handhaving op de aanwezigheid van de pagina’s ‘Medische behandeling’ zal echter in Nederland met ingang van 1 januari 2010 plaatsvinden door controle van de Algemene Inspectie Dienst (AID) en/of de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA). Omdat de pagina’s ‘Medische behandeling’ bij de KNHS als sportorganisatie geen reglementair vereiste zijn voor de wedstrijdsport, zijn het niet de officials van de KNHS die op de aanwezigheid van deze pagina’s zullen handhaven. De KNHS ziet wel het nut en de noodzaak van de aanwezigheid ervan in en adviseert daarom iedere paardensporter om het paardenpaspoort wat deze wettelijke verplichting betreft op orde te hebben.

Kortom, indien hoofdstuk 9 of het inlegvel ‘Medische behandeling’ ontbreekt, kan dit voor I&R-controleurs en overige officials van de KNHS geen grond zijn voor diskwalificatie of uitsluiting van desbetreffende deelnemer. Deelnemers die dit niet op orde hebben mogen dus wél starten. Net als vanaf 1 juli 2009 wordt er wel op de aanwezigheid van de pagina’s ‘Medische behandeling’ gecontroleerd en worden deelnemers zo nodig er op gewezen dat zij op grond van Europese wetgeving in overtreding zijn.

De reguliere controle en handhaving op sportgerelateerde wedstrijddocumenten tijdens KNHS-wedstrijden (artikel 47 van het Algemeen Wedstrijdreglement van de KNHS), zoals startkaart en paardenpaspoort (w.o. identificatie- en vaccinatiegegevens), blijft met ingang van 1 januari 2010 voor deelnemers aan wedstrijden onverminderd van toepassing.

Voor vragen over (de controle van) een (K)NHS-paspoort kan telefonisch contact opgenomen worden met de servicedesk van de KNHS: 0577-408300.