Nationaal paardenpaspoort (KNHS)

Chippen van een paard/pony en het aanvragen van een KNHS-paspoort
U kunt uw paard laten chippen door een erkende (paarden)dierenarts. Het is van belang dat de dierenarts, voordat de chip wordt ingebracht, eerst goed controleert of er niet al een chip in het paard zit. Wanneer dit het geval is, is de kans groot dat er al een paspoort is afgegeven voor het paard. Op chipnummer.nl kunt u het chipnummer gemakkelijk invoeren en zien of er al een paspoort is uitgegeven en door welke organisatie. U kunt dan contact opnemen met deze organisatie.

Wanneer het paard nog niet van een chip is voorzien, kan uw dierenarts het paard chippen. De dierenarts beschikt over het zogeheten Aanvraagformulier paspoort paardachtigen. Dit formulier moet volledig ingevuld en met de transpondergegevens worden opgestuurd naar de KNHS, die dan het paspoort kan afgeven.

Gegevens in het paspoort
In het paspoort wordt aangegeven om welk dier het gaat. In het paspoort komt namelijk het levensnummer en het chipnummer van het paard te staan. In een paspoort moet worden aangegeven of het paard wel of niet bestemd is voor humane consumptie. Hiermee wordt vooruitgelopen op aanpassing van de Europese regelgeving op het gebied van diergeneesmiddelengebruik. Als deze regelgeving is aangepast, is er voor een paard dat niet bestemd is voor humane consumptie een breder scala aan diergeneesmiddelen beschikbaar als het ziek is.

Belangrijk om te weten:
– Een veulen moet binnen 6 maanden na de geboorte zijn voorzien van een paspoort. De eigenaar is hiervoor verantwoordelijk, aldus de wettelijke regelgeving.
– Voor een paspoort kan worden aangevraagd, moet het veulen zijn gechipt.
– Het registratieformulier en de transponder(chip)gegevens moeten met de aanvraag van het paspoort worden meegezonden.
– Voor veulens die tot een stamboek behoren moet het paspoort bij het betreffende stamboek worden aangevraagd. De meeste stamboeken hebben Paspoortconsulenten in dienst die uw veulen (paard) kunnen chippen. Neem voor meer informatie contact op met het stamboek waartoe uw paard behoort.

Spoedbehandeling of bezoek aan Ermelo
Voor een spoedbehandeling of wanneer u bij de KNHS langskomt om een (duplicaat)paspoort aan te vragen wordt een spoedtarief berekend. Wanneer het slechts om een wijziging of verlenging gaat wordt dit tarief niet in rekening gebracht. Zorgt u er dan a.u.b. voor dat – wanneer u in Ermelo langskomt voor een paspoort – het volledig ingevulde formulier dat u van de dierenarts hebt gekregen meeneemt met de transpondergegevens. Anders mag geen paspoort worden afgegeven.