Nieuws | Links | Sitemap | Privacyverklaring | Contact

Richtlijn droogzetten melkvee

Binnenkort gaan er nieuwe regels gelden voor het gebruik van antibiotica. Er is inmiddels een nieuwe richtlijn voor het gebruik van antibiotica bij het droogzetten van melkkoeien. Hiernder vindtu een link naar de nieuwe richtlijnen.

richtlijnen_droogzetten_2013.pdf