Nieuws | Links | Sitemap | Privacyverklaring | Contact

Vleeskalveren

Een belangrijk onderdeel van onze praktijk zijn de vleeskalveren. Onze praktijk verzorgt in een groot deel van Noord Nederland de veterinaire ondersteuning van de vleeskalversector, zowel blank als rose.

Onze doelstelling is het streven naar een zo gezond mogelijke veestapel, in samenwerking met de veehouders en vertegenwoordigers van de diverse kalverintegraties.

Een aantal aspecten die hierbij van belang zijn:
*   Stalklimaat,
*   Voeding,        
*   Verantwoord diergeneesmiddelgebruik