Q-koorts

Algemeen:
Q-fever is een aandoening die wordt veroorzaakt door de bacterie Coxiella burnetii. De verwekker kan bij meerdere diersoorten voorkomen, maar veroorzaakt meestal geen verschijnselen. Bij kleine herkauwers kan de Q-fever leiden tot abortus. In de nageboorte, vruchtvliezen en vruchtwater worden grote hoeveelheden van de bacterie uitgescheiden. Q-fever is een zoonose, dat wil zeggen dat de infectie van dier op mens kan worden overgedragen.

Hobby/ zorg- en kinderboerderijen:
Houders van melkgeiten, melkschapen, schapen en geiten op bedrijven met een publieksfunctie (zoals zorgboerderijen en kinderboerderijen) moeten hun dieren jaarlijks laten vaccineren tegen Q-koorts.
Houders van andere geiten en schapen kunnen hun dieren vrijwillig laten vaccineren. Het vaccin is er alleen voor geiten en schapen. Er is geen vaccin tegen Q-koorts voor andere (huis)dieren.