Regeling Identificatie & Registratie van dieren

Ministerie van LNV
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is verantwoordelijk voor de Regeling Identificatie& Registratie van dieren, kortweg I&R. De regeling voor schapen en geiten wijzigt met ingang van 1 januari 2010 ingrijpend.

U houdt een of meerdere schapen en/of geiten
Hieronder vindt u een korte beschrijving van de verplichtingen rondom het houden van schapen en/of geiten.

Identificatie & Registratie
Voor het houden van schapen en/of geiten geldt een aantal verplichtingen. Deze vallen onder de Regeling Identificatie & Registratie (Regeling I&R) van dieren. Deze regeling zorgt er onder andere voor dat de overheid snel kan handelen op het moment dat er een besmettelijke dierziekte uitbreekt. De voorschriften gelden zowel voor beroepsmatige houders als voor hobbydierhouders.

U bent hobbydierhouder
De belangrijkste voorschriften voor hobbydierhouders zijn:
-Als u een of meerdere schapen en/of geiten hebt, moet u zich via Het LNV-Loket laten registreren als houder. U ontvangt dan elk jaar alle relevante informatie over de Regeling I&R.
-Alle geboorten, het af-en aanvoeren, de dood e.d. van uw schapen en/of geiten moet u vanaf 1 januari 2010 melden aan de I&R databank.
-Uw schapen en/of geiten moeten de voorgeschreven merken dragen ter identificatie.
-Uw dieren die na 1 januari 2010 geboren zijn moeten gemerkt zijn met 1 visueel en 1 elektronisch merk.

Meer informatie?
Ga naar www.minlnv.nl/loket en kies Registratie. Of bel met Het LNV-Loket, telefoon 0800-22 333 22 (op werkdagen van 08.30 en 16.30 uur) voor:
-meer informatie over de Regeling Identificatie & Registratie van dieren;
-om u aan te melden als houder;
-voor informatie over het bestellen van oormerken

Tekst overgenomen uit flyer van Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 16-06-09